Ravi maksumuse kujunemine

Ravi täpne maksumus selgub konsultatsioonil ning sõltub probleemide ulatusest.
Vajadusel on võimalik kasutada MediCredit järelmaksu.

Teenuse nimetus Hind
Konsultatsioon 15 - 49 €
Konsultatsioonid jäävad vahemikku 15 - 49 €. Hind sõltub konsultatsiooni eripärast:

 • korduv kontrollvisiit: 15 €
 • esmane konsultatsioon: 25-49 €,
 • kirjalik proteesiplaan: 40 €.
Hambakivi eemaldamine 49 - 130 €
Hambakivi tekitab igemepõletikku, parodontiiti ja halba hingeõhku. Protseduuri käigus eemaldab arst hammastelt ladestused.

Hind sõltub puhastatava ala suurusest.

Soodapärlipuhastus 48 - 78 €
Soodapärlipuhastuse abil eemaldatakse hammastele kogunenud pigment ja katt.
Tuimastus 17 €
Tuimastus tähendab valu äravõtmist operatsiooni või valuliku uuringu ajal.
Digitaalne röntgenülesvõte 20 €
Röntgenpilt üksiku hamba kontrollimiseks.

Esmane röntgenpilt: 20 €.

Iga järgnev samal visiidil tehtav röntgenpilt: 9 €.

Panoraamröntgen 26 €
Panoraamröntgen ülesvõte on 2D röntgenpilt kogu hammaskonnast.
3D röntgen 65 - 98 €
3D röntgen võimaldab täpsemat diagnoosimist ja ravi planeerimist ning on samuti abiks keerukamate juhtumite lahendamisel. Vajadusel saab Teie hambaarst suunata Teid meie juurde röntgenülesvõtet tegema.
Valguskõvastuvad komposiittäidised 56 - 108 €
Valguskõvastuv komposiit on tänapäeval hammaste taastamisel enimkasutatav täidismaterjal.
Juureravi 154 - 562 €
Hambaaugu õigeaegselt ravimata jätmise korral kahjustuvad hambaõõnes olevad koed. Enamasti tekivad esialgu kaebused külmale ja kuumale ning põletiku progresseerudes hakkab hammas valutama järjepidevalt. Tihti on hambanärv sellisel juhul pöördumatult kahjustunud ning vajalik on hambaõõs avada ning sellest põletikulised koed eemaldada. Seda protseduuri nimetatakse juureraviks.

Juureravi eesmärgiks on juurekanalid puhastada kahjustunud koest, desinfitseerida ning täita selleks ettenähtud materjaliga. Kui juurekanal jäetakse puhastamata, siis levib põletik edasi juuretipu piirkonnas olevasse luusse ja võib põhjustada turset. Kui põletikus hambajuurt ei ravita, tekib krooniline põletikukolle hambajuure alla ning luu hävib. Raskematel juhtudel tuleb hammas eemaldada.

Juurekanalite raviks võib kuluda üks kuni mitu visiiti. Visiitide arv oleneb juurekanalite keerukusest ning sellest, kas tegemist on esmase või ümberraviga.

Peale juurekanalite ravi on enamasti soovitatav hammas taastada proteetiliselt kas krooni või panusega. Põhjus seisneb selles, et hambad, mis vajavad juureravi on tihti ulatuslikult hävinud ning täidisega taastades on keeruline saavutada proteetilise lahenduse tugevus. Juureravitud hammaste korrektne taastamine aitab hiljem vähendada hamba murdumisega seotud riske

Lõplik hind sõltub töö keerukusest ja juurekanalite arvust.

Mikroskoobi abil juurekanalite töötlemine 31 €
Mikroskoop on arsti abivahend nähtavuse suurendamiseks. Kuna hambaõõs on seest pime ja väga väike ning tihti on hamba juurekanalite süsteem keerulise ehitusega, siis aitavad hea valgus ja suurendus muuta tööd täpsemaks.

Mikroskoop võimaldab kuni 25 kordset suurendust, mis tähendab, et ka pisimad detailid hambas on hästi nähtavad. Seade on väga oluline töövahend juurekanalite ümberravi korral. Samuti aitab mikroskoop avastada ja puhastada varem läbimatuks peetud kanaleid.

Suurendus võimaldab paremini eemaldada juurekanalisse asetatud/murtud võõrkehad, näiteks kruvid ja kanalinõelad.

Hamba eemaldamine 55 - 80 €
Hamba eemaldamise hind sõltub hambajuurte arvust ja protseduuri keerukusest. Hinnale lisandub tuimastus, esmase patsiendi korral röntgenülesvõte ja läbivaatus.
Tarkusehamba eemaldamine 96 - 110 €
Inimestel on enamasti 4 tarkusehammast. Suhu lõikuvad hambad 16-25 eluaasta vahel. Tarkusehambad tuleb eemaldada, kui esineb hammaste raskendatud suhulõikumisi, sagedasi põletikke või kui tarkusehambad on vales asendis ja põhjustavad kaebusi. Tarkusehambad eemaldatakse ka enne või pärast ortodontilist ravi.

Hinnale lisandub tuimastus, esmase patsiendi korral röntgenülesvõte ning läbivaatus.

Hamba eemaldamine osteotoomiaga al. 167 €
Hamba asetsemisel sügaval lõualuus on sageli enne eemaldamist vajalik vabastada hammas osteotoomia abil (osteotoomia ehk osaline luu eemaldamine).

Hinnale lisandub tuimastus, esmase patsiendi korral röntgenülesvõte ning läbivaatus.

Igemetasku sügavpuhastus al. 19 €
Parodontiidi ravi algab haiguse diagnoosimisest, mille käigus tehakse panoraamröntgen ja suuõõne läbivaatus, kuhu kuulub ka igemetaskute sügavuse mõõtmine.

Peale diagnoosimist alustatakse mitte-kirurgilise raviga. Tuimastuse all puhastatakse igemepealne ja igemealune hambakivi. Peale igemetaskute puhastust tehakse otsus, kas patsient vajab ka kirurgilist ravi. Patsiendile õpetatakse õigeid suuhügieenivõtteid ning haiguse faasi stabiilsena hoidmiseks peab ta käima kontrollis vähemalt korra poole aasta jooksul.

Igeme retsessiooni ravi al. 190 €
Igemete retsessiooni ehk taandumist on võimalik kirurgiliselt korrigeerida.

Igeme taandumisest tingitud kaebuste korral on võimalik paljastunud hambakaelad osaliselt või kogu ulatuses kudedega katta.

Põskkoopa põhja augmentatsioon al. 306 €
Tegemist on põskkoopa põhja tõstmisega suurema luumahu saavutamiseks implantatsioonil.

Hinnale lisandub kunstluu ja membraan.

Ankylos implantaadi operatsioon al. 770 €
Hambaimplantaat asendab puuduva hamba ja selle juure.

Võrreldes teiste hamba asendamise võimalustega on implantaadil mitmeid eeliseid, mis ilmnevad eriti üksikute puuduvate hammaste korral:

 • implantaat ja sellele kinnituv kroon näeb välja nagu tavaline hammas,
 • implantaat funktsioneerib nagu tavaline hammas,
 • puuduva hamba asendamine ei kahjusta naaberhambaid, mis on sagedane probleem näiteks sildproteeside korral,
 • Lõualuusse luustunud implantaat aitab piirkonnas säilitada luu mahtu,
 • Implantaat on esteetilisem,
 • Implantaati on lihtsam puhastada kui sildproteesi.
 • Implantaat asetatakse lõualuusse. Sellele järgneb 2-6 kuuline luustumisperiood, mille jooksul liituvad omavahel implantaat ja luu. Vajadusel asendatakse puuduv hammas ajutise krooniga või sillaga.

Järgmisena etapina valmistatakse implantaadile kroon, milleks valitakse koos arstiga sobivaim hambakrooni materjal.

Iga juhtum on erinev ning arst pakub patsiendile sobivaima lahenduse tuginedes konkreetse juhtumi erisustele.

Apikotoomia ehk juuretipu kirurgiline eemaldamine al. 200 €
Apikotoomia on põletikulise ja ravile mitte alluva juuretipu eemaldamine, kanali puhastamine ja täitmine.
Fiibertihvt koos hambaköndi ülesehitusega al. 98 €
Hambakrooni ulatusliku lagunemise korral, on enne krooni valmistamist vajalik hambakönt taastada klaasfiibrist tihvtiga.
CAD/CAM keraamiline panus al. 260 €
CAD/CAM keraamiliste panustega on võimalik taastada hambaid, millel on hävinenud rohkem kui pool hamba kroonist.

Üldjuhul valmistatakse seda tüüpi restauratsioon kahe visiidiga. Esimesel visiidil eemaldatakse kogu kahjustunud kude, antakse hambale sobiv kuju ning seejärel salvestatakse kaamera abil hambast 3D kujutis. Sellele järgneb hamba interaktiivne disainimine ja keraamilisest materjalist välja freesimine. Järgneval visiidil kleebitakse keraamiline panus hambale.

Tulemuseks on loomulik, tugev ja funktsionaalne hammas.

Laminaat al. 470 €
Laminaat on väga õhuke keraamilisest- või komposiitmaterjalist kate, mis kleebitakse esihammastele. Laminaadid paigaldatakse, kui on vaja varjata hammaste värvimuutust, muuta nende kuju või asendit, täita hammaste vahel olevaid vahesid või kompenseerida liigset kulumist.

Enamasti on vajalik teostada kolm visiiti:

 1. diagnoosimine ja ravi planeerimine,
 2. hammaste ettevalmistus ja ajutise lahenduse valmistamine,
 3. valmis laminaatide kinnitamine.

Hambapinnalt eemaldatakse tuimastuse all umbes pool millimeetrit kude, mis asendatakse hiljem keraamika või komposiidiga. Seejärel võetakse ettevalmistatud hammastest jäljend ning valmistatakse ajutised laminaadid.

Kolmandal visiidil toimub valminud laminaatide proovimine ning sobivusel kinnitab arst valminud laminaadid spetsiaalse tsemendiga hammastele.

Tsirkoonium kroon al. 430 €
Krooni tegemine võib osutuda vajalikuks, kui hammas või suur osa hambast on kahjustunud, juureravitud, murdunud, värvi muutnud või kulunud. Kroone valmistatakse ka implantaatidele ja silla tugihammastele.

Krooni valmistamiseks on vajalik hambakoe lihvimine. Kroon annab säilinud hambakoele tugevuse, loomuliku välimuse, funktsiooni ja kuju.

Implantaadi kroon 680 - 940 €
Kroon koos titaanist vahelüliga kinnitatakse luustunud implantaadile.

Enimeelistatud on keraamilised kroonid.

Totaalprotees al. 550 €
Täis- ehk totaalprotees valmistatakse patsiendile, kellel puuduvad ühel lõualuul kõik hambad.

Proteesi paremaks fikseerimiseks saab kasutada lõualuuse paigaldatud implantaate.

Osaline protees al. 360 €
Osaline protees valmistatakse patsiendile, kes on kaotanud ühe või mitu hammast. Plastmasshambad kinnitatakse individuaalselt valmistatud metallist karkassile. Metallkarkassiga proteesi nimetatakse tugibüügelproteesiks.

Osalisi proteese valmistatakse ka ainult plastmassist ehk ilma metallkarkassita. Sellist proteesi nimetatakse plastmassproteesiks.

Visiidile mitteilmumine 50 €
Kui klient ei teavita kliinikut mitteilmumisest vähemalt 24 tundi enne visiidi algust, on kliinikul õigus esitada mitteilmumise eest arve.

Visiidi tühistamiseks palume helistada telefonil: 56 970 200.

Kliiniku töövälisel ajal palume saata visiidi tühistamise teavitus meiliaadressile: info@mydent.ee.

MyDent Hambaravikliinik
Papiniidu 58-50. Pärnu
+372 56 970 200
info@mydent.ee
E - N 08:00 - 19:00
R       08:00 - 14:00